nen(1).jpg

Hỗ Trợ Online

  Tin Tức Mới

  Quảng Cáo

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage

  Ngày 25/11/2014, tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Nhà máy Massimo Zanetti Beverage đầu tiên đã chính thức khánh thành, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới đầy tự tin và hoài bão. Tại Việt Nam, Nhà máy của Massimo Zanetti Viet Nam – Công ty thành viên thuộc Massimo Zanetti Beverage Group – hình thành đã góp phần giúp tập đoàn từng bước mở rộng thị phần tại Châu Á. Tổ chức và thực hiện bởi: Công ty Hoàng Gia - Royal Event.

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 01

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 02

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 03

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 04

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 05

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 06

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 07

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 08

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 09

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 10

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 11

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 12

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 13

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 14

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 15

  Tổ chức sự kiện - Lễ Khánh thành nhà máy rang xay cà phê Ý - Massimo Zanetti Beverage - 16

  Go Top