Tin Tức Mới

Quảng Cáo


Tổ Chức Sự - Lễ Tổng Kết Hội Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Trung Cấp Chuyên Nghiệp Lần Thứ IX - năm 2016

Ngày 4/6/2016 Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, đã diễn ra buổi lễ tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp lần thứ IX năm 2016. Buổi lễ được tham dự bởi các đại biểu đại diện cho bộ và sở giáo dục, cùng các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương.

Go Top